Varis

Varis

Varis Nedir?

Varis, bacakta cilt altındaki toplardamarların görünür hale gelmesidir.

Geleneksel varis tedavisi

blankHastaya tanı konulduktan ve operasyon kararı  verildikten sonra ameliyathane koşullarında yaklaşık 30-40 dk da yapılabilen geleneksel stripping ameliyatıdır. Şikayetlere yol açan V.sephana manga damarı 2 küçük kesi ile alınır. Aynı gün hasta taburcu edilir.

Skleroterapi

blankHalk arasında iğne tedavisi olarak da bilinir. Bu yöntem, yetmezlikli damar içine iğne ile girilip ilaç enjeksiyonu ile damarı kapatma işlemine dayanır. Kapanan ve işe yaramaz hale gelmiş damar bir süre sonra vücuttan doğal yolla atılır. Skleroterapi, narkozsuz ve ameliyatsız bir işlemdir ve 30-45 dakika sürer. Doktor gerek gördüğünde farklı günlerde 3-4 seans uygulama yapabilir. İşlem sonrası hafif morluklar ve ağrılar oluşabilir fakat geçici olduğu bilinmektedir. Hasta memnuniyeti yüksek seviyededir.

Radyofrekans

blankBu yöntem ile de hastanın diz seviyesinden bir iğne ile damara girilerek şikayetlere yol açan damar hastaya kesi yapmadan vücudun içerisinde kurutulur. Özellikle büyük damarların içerisine kateter (tel) gönderilerek radyo frekans enerjisi ile yakılması ayrıca kılcal varislerin cilt üzerinden yine radyofrekans enerjisi ile yakılması sağlanır. Skleroterapiye uygun olmayan çok ince kılcal damarlar bile bu yöntem ile yok edilebilir.

Lazer ile tedavi

Bu yöntem radyofrekans yöntemi ile aynıdır sadece radyofrekans yerine lazer enerjisi kullanılarak aynı operasyon yapılabilir.

Damar embolizasyonu (Yapıştırma yöntemi)

blankZamk yönteminde lokal anetezi ile sıklıkla diz altında toplardamara bir iğne yardımıyla girilirek ufak çaplı bir kateter yerleştirilir. Özel bir kateter ultrason eşliğinde kasığa kadar ilerletilir. Kateter geri çeklirken verilen medikal zamk ile kasıktan dize kadar olan yüzeysel toplardamar kapatılır. Aynı seansta gerekirse köpük skleroterapisi veya mini kesilerle toplardamar yumakları çıkarılır. Hasta birkaç saat sonra taburcu edilip günlük yaşantısına döner, 1-2 hafta çorap kullanılır.

Mikro cerrahi

blankBu yöntem renkli doppler ultrasonografinin cerrahi alanda kullanılmaya başlaması ile birlikte gelişip yaygınlaşan ve ülkemizde de çok az merkezde uygulanan bir yöntemdir. Klasik cerrahide yapılan her türlü girişim bu yöntem ile de yapılabilmektedir.

Teknik, girişim esnasında her türlü sorunlu damarın doppler ultrasonografi ile nokta atış tespit edilip özel tıbbi cihazlar sayesinde birkaç milimetrelik kesilerden müdahale edilmesidir. Kolay bir teknik olmakla birlikte uygulamadaki başarı tekniği kullanan hekimin ultrason bilgisi ve deneyimi ile direkt orantılıdır.

Lazer, radyofrekans vb. endovenöz tedavi yöntemlerinin her türlü damara uygulanamaması ve uzun dönem sonuçlarının iyi olmaması, klasik cerrahi yöntemleri tekrar popüler hale getirmiştir. Klasik cerrahi tekniklerin sonuçlarının başarılı olmakla birlikte iyileşme ve istirahat sürecinin uzun olması, cilt kesilerinin büyük olması, kesilerin dikiş atılarak kapatılmasından dolayı kozmetik olmaması gibi handikapları mevcuttur. Renkli dopler ultrasonografi eşliğinde yapılan mikro cerrahi yönteminde hiçbir damarsal problem gözden kaçmamakta, girişim sonrası özel bir istirahat gerektirmemekte, hastanede yatış gerektirmeyip 4-5 saat içerisinde hastalar yürüyerek taburcu edilmekte ve birkaç milimetrelik kesiler de dikiş atılmamasından dolayı mükemmel bir kozmetik iyileşme sağlanmaktadır.